marți, 27 iulie 2010

Directorul DSPB, conf.dr. Daniel Popescu, a fost demis ca urmare a unor "grave nereguli"

FOTO: sanatateatv.ro
Attila Cseke, ministrul Sănătăţii a aprobat propunerea de destituire a conf. dr. Daniel Popescu  din funcţia de director coordonator al Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti pentru grave nereguli constatate în managementul resurselor umane, angajări ilegale şi încadrarea pe posturi cu încălcarea prevederilor legale. Astăzi, ministrul Sănătăţii a avizat favorabil Raportul de control care i-a fost înaintat de către Corpul de control al ministerului. Ministerul Sănătăţii va trimite în cursul zilei de astăzi directorului coordonator DSPMB  notificarea cu privire la rezultatele controlului efectuat la sediul instituţie, precum şi propunerile acestuia. În urma controlului, şeful Serviciului de Resurse Umane şi coordonatorul Biroului de Organizare şi Salarizare au fost trimişi la Comisia  de disciplină şi s-a dispus restituirea sumelor încasate ilegal prin încheierea contractelor de muncă a doi jurişti în cadrul instituţiei, precum şi analiza recuperării sumelor achitate şefului Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi Mentenanţă pentru grave abateri de la legislaţia în vigoare. În perioada 03-11 iunie 2010, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a realizat o misiune de control la Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare  din cadrul Direcţiei de Sănătate Bucureşti, în urma unor sesizări venite din partea unor angajaţi ai acestei instituţii. Echipa de control a Ministerului  Sănătăţii a constatat o serie de deficienţe majore şi încălcarea flagrantă a legii la întocmirea fişelor de post, evaluarea performanţelor profesionale, angajarea de personal pe posturi de funcţionari publici , încadrări pe perioadă determinată şi contract parţial de timp, promovarea în funcţie şi detaşarea funcţionarilor publici. Astfel, în Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti nu sunt întocmite fişele de post, iar acolo unde există, respectă caracteristicile titularului şi nu pe cele ale postului, aşa cum ar fi legal. Mai mult, fişele de post nu sunt avizate de reprezentantul legal al direcţiei, iar pe unele dintre acestea nu există nici semnătura titularului. Acolo unde totuşi titularul a semnat fişa postului, nu este menţionată data la care a luat la cunoştinţă asupra sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin.În Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a fost încadrat personal pe funcţii publice fără a se susţine concurs şi fără a fi îndeplinite condiţiile obligatoriireferitoare la recrutarea/angajarea funcţionarilor publici. La fel s-a procedat şi cu încadrările pe perioadă determinată şi control parţial de muncă, fără respectarea Codului Muncii. Conform Raportului de control, conducerea DSPMB  a încălcat mai multe aspecte privind legislaţia referitoare la angajarea, evaluarea şi promovarea resurselor umane, motiv pentru care ministrul Sănătăţii a dispus cele mai dure măsuri în acest caz.
Întâmplător, îl cunosc pe dr.Popescu, cel care mi-a fost unul dintre primii dascăli cu care am luat contact la UMF Bucureşti, şi nu cred că acuzele formulate de MS sunt îndreptăţite. Mai degrabă, demiterea sa pare a fi o "rearanjare" a unor posturi-cheie în diverse poziţii...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu